KITE
Programme Details
 
Scheduled Dates
July 27, 2016

06.00 am – Patriotic songs

06.05 am – Naadavismayam

06.30 am – Hi English 

07.00 am – Kaayika Vidhyabhyasa Padhathi  

07.30 am – Budhamatham Keralathil 

08.00 am – Olavum Theeravum  

08.30 am – Mahathvekthikal 

09.00 am – Fourth Estate 

09.30 am –Noorumeni 

10.00 am – Kalolsavam 

10.30 am – Naadakangal (Kalolsavam) 

11.00 am – Medical Dairy   

11.30 am – Ormayile Mohamanjukal 

12.00 am – Vijnanadhara 

12.30 am – Aksharaniravu 

01.00 pm – Chithra Shaala 

01.30 pm – Victers News 

02.00 pm – Pusthakachnagatham 

02.35 pm – Naadavismayam 

03.00 pm – Hi English 

03.30 pm – Victers News 

04.00 pm  – Asap 

05.00 pm – Science week 

05.30 pm – Fourth Estate 

06.00 pm – Keralayathra 

06.30 pm – Kalolsavam 

07.00 pm – Naadakangal (Kalolsavam) 

07.30 pm – Victers News 

08.00 pm – Rashtrangale Ariyaan 

08.30 pm – Brihath Sangeetholsavam 

09.00 pm – VICTERS Room 

09.30 pm – Victers News 

10.00 pm – Chithra Shaala 

10.30 pm – Pusthakachnagatham