KITE
Programme Details
 
Scheduled Dates
October 30, 2010

06.00 am - Patriotic Songs

06.05 am–VeluThampi Dhalava 

06.30 am– Shasthra kouthukam

07.00 am - Ormayile Malayalam

07.30 am - Bhasha parichayam

08.00 am - D.W. Time 

08.30 am– Kochu Keralam 

09.00 am–MAT (NTSE-Special) 

09.30 am–Sampoor na kayika shamatha paripadi 

10.00 am - Educational News

10.05 am– Jagratha 

10.30 am– Anukalikam 

11.00 am - Learn a word a day

11.05 am– Kalolsavam

11.30 am - Thozhil Varthakal

12.00 am - Innalekalile Innu

12.05 pm - Sasthra lokam 

12.30 pm – Nattarangu 

01.00 pm– BBC TIME 

01.30pm –Tsunami 

02.00 pm - Ganchira (Thala vaikhari) 

02.30 pm - Patriotic Songs

02.35 pm –VeluThampi Dhalava 

03.00 pm – Shasthra kouthukam

03.30 pm - Ormayile Malayalam

04.00 pm - Bhasha parichayam

04.30 pm - D.W. Time 

05.00 pm – Kochu Keralam 

05.30 pm –MAT (NTSE-Special) 

06.00 pm –Sampoor na kayika shamatha paripadi 

06.30 pm - Educational News

06.35 pm – Jagratha 

07.00 pm – Anukalikam 

07.30 pm - Learn a word a day

07.35 pm - Sasthra lokam 

08.00 pm – ganitham Resakaram 

08.30 pm -NFDC film - Debshishu

10.30 pm  - Ganchira (Thala vaikhari)